MPH Lavetti 30XL paalilaidoilla ja 28 paalia/MPH Lavett 30XL med balsidstöder och 28 balar

Kuva 1. MPH Lavetti 30XL ja 28 paalia/MPH Lavett 30XL och 28 balar.

 

MPH Lavetti 30XL paalilaidoilla toimitettiin asiakkaalle, jolla on hevostila. Tila käyttää noin 200 heinäpaalia vuodessa ja isäntä hakee paaleja 40 km:n päästä toiselta tilalta.

Kulkureitillä on paljon muuta liikennettä, mm. raskasta liikennettä alueen teollisuuden takia. Asiakkaamme arvostaa MPH Lavetti 30XL paalilaitavarustuksella tuomaa turvallisuutta liikenteessä, koska muiden huomioiminen on hänelle tärkeää.

MPH Lavetti 30XL on monitoimilavetti, johon asiakkaamme ihastui. Hän pystyy siirtämään tilan maansiirtokoneita, mikä on normaali lavetin käyttötarkoitus. Samaan Lavettiin saa lisää varusteita tulevaisuudessa – Tämäkin lisävaruste on mahdollista toimittaa jälkitoimituksena.

MPH Lavetti 30XL on varsin pitkä – tasaista kuormauspituutta 9,7 m. Asiakkaamme halusi etu- ja taka-askeleiden noston, koska tällöin tyhjän lavetin saa kääntymään pienessä tilassa. Ketterä ominaisuus pitkässä ja järeässä tuotteessa.

Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme Suomessa – Lantmännen Agro kertoo Sinulle lisää!

Meillekin voi soittaa.

Ystävällisesti,

MPH Tuotteet

 

Också på svenska;

MPH Lavett 30XL med balsidstöder levererades till en hästgårdskund. Gården använder cirka 200 balar på ett år och gårdens värd hämtar balar från en annan gård 40 km bort.

Det finns mycket annan trafik på rutten, t.ex. tung trafik på grund av industrin i området. Vår kund uppskattar säkerheten i trafiken som MPH Lavett 30XL medför balsidstöder, eftersom det är viktigt för honom att vara uppmärksam på andra.

MPH Lavett 30XL är en multifunktionell lavett som vår kund blev kär i. Han kan flytta gårdens jordmaskiner, vilket är den normala användningen av lavetten. Mera tillbehör kommer också att finnas i samma lavetten i framtiden – detta tillbehör kan också levereras och monteras efteråt.

MPH Lavett 30XL är ganska lång – lastlängd 9,7 m. Vår kund ville lyfta fram- och bakaxlarna, för då kan den tomma släpet vridas på ett litet utrymme. Smidig funktion i en lång och kraftig produkt.

Kontakta vår återförsäljare i Finland – Lantmännen Agro kommer att berätta mer!

Du kan också ringa oss.

Vänligt,

MPH Produkter