Jussi Viitasalo ja MPH Paalivaunu/Jussi Viitasalo och MPH Balvagn

Jussi Viitasalo on maidontuottaja Sievistä. Hänen kokemuksia MPH Paalivaunusta seuraavassa; Jussi Viitasalo ja MPH Paalivaunu – Artikkeli Jussi Viitasalo är mjölkproducent från Sievi, Finland. Hans erfarenheter om MPH Balvagn i nästä artikeln; Jussi Viitasalo och MPH Balvagn – Artikel Terveisin/Hälsningar, MPH Tuotteet / MPH Produkter

MPH:lle jälleenmyyjä Australiaan / MPHs nya återförsäljare i Australien

Metallipalvelu Hartikainen Oy (MPH-Tuotteet) on sopinut jälleenmyyntiyhteistyöstä Australiassa. ACF (Agricultural, Construction & Forestry) Equipment Suppliers Penrith myy tuotteita maatalous-, maanrakennus- ja metsäalan asiakkaille. / Metallipalvelu Hartikainen Oy Ab (MPH Produkter) har kommit överens om återförsäljningssamarbete i Australien. ACF ((Agricultural, Construction & Forestry) Equipment Suppliers Penrith säljer produkter till jordbruks-, väg/vattenbyggnad- och skogskunder. Linkki /Länk Penrith; Home Ystävällisesti / […]

Okra 2018 Oripää – MPH Tuotteita Esillä / MPH Produkter är utställda

Metallipalvelu Hartikainen Oy osallistuu OKRA 2018 Maatalousnäyttelyyn Oripään lentokentällä 4.-7.7.2018. Tuotteitamme on esillä ja paikalla on Metallipalvelu Hartikainen Oy:n ja Tampereen Konepajat Oy:n henkilökuntaa. Osastomme on paikassa nro A 193. Tervetuloa! Metallipalvelu Hartikainen Oy kommer att delta i OKRA 2018 Jordbruk utställningen på Oripää flygfält 4.-7.7. 2018. Våra produkter är utsällda och personal av Metalltjänsten Hartikainen […]