SERVICER

EN1090 lastbarande konstrukter

Stålbalkar, Pelare, Ståltrappor, räcken och andra certifierade produkter för Industri och Byggare.

  • SFSEN1090 EXC-1, EXC-2 och nu även EXC-3 i enlighet med bärande konstruktioner för bygg och industri. Prestandaklassen EXC-3 utökar leveransmöjligheterna till offentliga platser
  • Bärande stålbalkar och pelarkonstruktioner, ståltrappor, räcken, servicenivåer, handikappramper, broräcken
  • Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner
  • Produktion och slutgiltigt godkännande av produkten granskad av extern revisor
  • CE-godkända bärande konstruktioner
  • Vi har tilldelats CPR-1140 EN 1090-1-certifikatet för tillverkning av stålkonstruktioner